Thanh toán

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Nước Tẩy Trang Cr Derm Micellar Water 2in1 Công Nghệ Siêu Phân Tử Làm Sạch Sâu  × 1 320.000 
Tạm tính 320.000 
Giao hàng
Tổng 345.000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, tăng trải nghiệm sử dụng website, và cho các mục đích cụ thể khác đã được mô tả trong chính sách riêng tư của chúng tôi.

-->